Články - Projekt Klavírní recitál

 

Odborné a vědecké články

VAŠÍČEK, Z.: Klavírní recitál dítěte mladšího školního věku v postojích rodiny: Nová replikace na ZUŠ. In: Ježková, V. (ed.): Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z 20. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012, s. 465-469. ISBN 978-80-7290-620-8.
http://is.muni.cz/repo/1124340/Sbornik_CAPV_2012.pdf (V prohlížeči nově s. 466-471.)

VAŠÍČEK, Z.: Klavírní recitál dítěte mladšího školního věku v postojích rodiny: Replikace na ZUŠ. In: Janík, T., Knecht, P. a Šebestová, S. (eds): Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2011, s. 223-227. ISBN 978-80-210-5774-6.
http://www.ped.muni.cz/capv2011/sbornikprispevku/vasicek.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Klavírní recitály žákyň mladšího školního věku, motivace, aspirace: Akční výzkum na Základní umělecké škole Tišnov 2007-2009. In: Šimoník, O. (ed.): Talent a nadání ve vzdělávání: Sborník referátů z mezinárodního semináře [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2010, s. 214-226 [13 s]. ISBN 978-80-210-5330-4.
http://ksv-projekty.vsb.cz/icpn/repo/sbornik.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Nový klavírní recitál dítěte mladšího školního věku v postojích rodiny: Pokračující akční výzkum na ZUŠ. In: Poláchová-Vašťatková, J. a Vyhnálková, P. (eds): Pedagogický výzkum: Spojnice mezi teorií a praxí: Sborník anotací z 22. konference České asociace pedagogického výzkumu. Olomouc: Agentura Gevak s r. o., 2014, s. 167-168. ISBN 978-80-86768-91-5.
Poster

VAŠÍČEK, Z.: Postoje rodiny ke klavírnímu recitálu dítěte mladšího školního věku na ZUŠ. In: Wernerová, J. (ed.): Kam směřuje současný pedagogický výzkum?: Sborník příspěvků z 18. celostátní konference ČAPV [CD-ROM]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta, 2011, s. 1-6 příspěvku na CD-ROMu. ISBN 978-80-7372-722-2.

 

Populární články

VAŠÍČEK, Z.: Co prozradilo šetření na ZUŠ Tišnov: K novému dotazníku pro děti a rodiče. In: Tišnovské noviny: Zpravodaj města Tišnova a okolí. 2008, roč. 18, č. 18 (říjen 2008) s. 15-16.
http://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2015/tn_2008_18.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Klavírní recitál Kristýny Andó. In: Tišnovské noviny: Zpravodaj města Tišnova a okolí. 2018, roč. 28. Č. 7 + 8 (červenec - srpen 2018), s. 20.
https://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2018/tisnovske_noviny_07-08_web.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Klavírní recitál Magdalény Urbánkové. In: Tišnovské noviny: Zpravodaj města Tišnova a okolí. 2022, roč. 32. Č. 09 (září 2022), s. 17.
https://tisnovskenoviny.cz/wp-content/uploads/2022/09/TN09_22-web.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Klavírní recitál Nikol Valové. In: Tišnovské noviny: Zpravodaj města Tišnova a okolí. 2023, roč. 33. Č. 09 (září 2023), s. 17.
https://tisnovskenoviny.cz/wp-content/uploads/2023/09/TN09web.pdf
 

VAŠÍČEK, Z.: Klavírní recitál Vojtěcha Soudka. In: Tišnovské noviny: Zpravodaj města Tišnova a okolí. 2019, roč. 29. Č. 12 (prosinec 2019), s. 46.
https://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2019/tn12_web.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Mít vlastní recitál je výzvou. In: Tišnovské noviny: Zpravodaj města Tišnova a okolí. 2013, roč. 23, č. 8 (srpen 2013), s. 6.
http://www.tisnov-mesto.cz/sites/default/files/documents/2015/08_2013.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Nové dva klavírní recitály na ZUŠ Tišnov. In: Tišnovské noviny: Zpravodaj města Tišnova a okolí. 2017, roč. 27. Č. 09 (září 2017), s. 11.
http://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2017/tisnovske_noviny_09_2017-web.pdf

VAŠÍČEK, Z.: O klavírních recitálech žáků z Drásova. In: Drásovský zpravodaj. 2016, č. 3 (září 2016), s. 11.
http://www.drasov.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=3210&id_dokumenty=5348

VAŠÍČEK, Z.: Ročníkový klavírní recitál Hany Bartoňkové. In: Tišnovské noviny: Zpravodaj města Tišnova a okolí. 2015, roč. 25. Č. 7 (červenec 2015), s. 15.
http://www.tisnov-mesto.cz/sites/default/files/documents/2015/tn07.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Ročníkový klavírní recitál Tiny Plchové. In: Tišnovské noviny: Zpravodaj města Tišnova a okolí. 2021, roč. 31. Č. 09 (září 2021), s. 16.
https://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2021/tn09_web.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Štafeta klavírních recitálů na ZUŠ Tišnov pokračuje. In: Tišnovské noviny: Zpravodaj města Tišnova a okolí. 2016, roč. 26. Č. 10 (říjen 2016), s. 13.
http://www.tisnov.cz/sites/default/files/documents/2016/tn1610.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Třetí klavírní recitál Anežky Bartoňkové. In: Tišnovské noviny: Zpravodaj města Tišnova a okolí. 2014, roč. 24. Č. 3 (březen 2014), s. 7.
http://www.tisnov-mesto.cz/sites/default/files/documents/2015/tisnovske_noviny_2014-03_web.pdf

VAŠÍČEK, Z.: Žákovské klavírní recitály ZUŠ Tišnov výzvou. In: Tišnovské noviny: Zpravodaj města Tišnova a okolí. 2009, roč. 19, č. 13 (červenec 2009), s. 20-22.
http://www.tisnov-mesto.cz/sites/default/files/documents/2015/tn_2009_13.pdf

 

Pro ZUŠ Tišnov

VAŠÍČEK, Z.: Koncertní recitál jako součást studia žáka na ZUŠ Tišnov: Studie proveditelnosti. Tišnov: PC-strojopis, 2008, 23 s. (Interní materiál pro ZUŠ Tišnov.)
 

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!