Jiné prezentace (nikoli v podobě příspěvku - článku)

2005
Přednáška a seminář CLIL pro doktorandy studia pedagogiky "Evaluace pokusného vyučování hry na klavír s komunikací v cizím jazyce (anglicky, německy)". Pořadatel: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (08. 12. 2005). Uveřejněno v přehledu "Cyklu přednášek a seminářů pro doktorandy (podzimní semestr 2005)". In: Maňák, J. a Janík, T. (Eds): Zpráva o činnosti CPV za rok 2005/2006. S. 23.
http://www.ped.muni.cz/weduresearch/texty/VyrocniZpravaCPV2005a6.pdf

2008
An international questionnaire survey "CREAM - multilingualism and creativity". Via internet. (For 10 schools in the Czech Republic.)

2008
Powerpointová prezentace "Hra na klavír jako CLIL: Retrospektiva a perspektiva na ZUŠ Tišnov". In: "Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy " - 16. konference ČAPV v Hradci Králové. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta.
PREZENTACE

2010
Posterová prezentace "English and Bloom's Taxonomy in CLIL-Concept: A Possible Theoretical Approach". In: "Educational change in the global context" - International conference. Charles University in Prague/Prague, Faculty of Education.
(Poster je dnes pravděpodobně ztracený).

2010
Powerpointová prezentace "Hudební předměty jako CLIL: Podněty teorie i praxe". In: "Kreativně k jazykové výuce" - 6. ročník konference Domu zahraničních služeb - Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Hotel Angelo Prague. Dosažitelné z: Hudební předměty jako CLIL: Podněty teorie i praxe (zadej tento titul a po jeho objevení se klikni na "CS-NAEP").
Delší verze: Hudební předměty jako CLIL: Podněty teorie i praxe

2013
Posterová prezentace "Klavierspielen und Sprachenlernen: Projekt eines Mehr-sprachigkeitscurriculums". In: 15. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer IDT-2013 in Bozen/Bolzano (Italy) "Deutsch von innen - Deutsch von außen" 29.07.-03.08.2013 (prezentace 30. 07. 2013).
Klavierspielen und Sprachenlernen - Projekt eines Mehrsprachigkeitscurriculums - Bozen

2013
Powerpointová prezentace "Klavierspielen und Sprachenlernen: Projekt eines Mehr-sprachigkeitscurriculums". In: II. mezinárodní konference "Podpora vícejazyčnosti ve školách" dne 23. září 2013 na MŠMT, Karmelitská 7.
Klavierspielen und Sprachenlernen - Projekt eines Mehrsprachigkeitscurriculums - Prag

2013
Powerpointová prezentace "Hra na klavír jako CLIL: Pokračující vícejazyčná implementace na ZUŠ".
In: "Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti" - 21. celostátní konference České asociace pedagogického výzkumu. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně.
Hra na klavír jako CLIL - Pokračující vícejazyčná implementace na ZUŠ

2015
Powerpointová prezentace "CLIL v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: Sonda na dvou českých základních uměleckých školách".
In: "Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu" - 23. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Plzeň: Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta.
CLIL v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků - Sonda na dvou českých ZUŠ

2016
Powerpointová prezentace "Pokračující zavádění CLIL na základní umělecké škole".
In: "Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu" - 24. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta.
Pokračující zavádění CLIL na základní umělecké škole

2016
Powerpointová prezentace "Metoda CLIL".
In: 2. konference k uměleckému vzdělávání v České republice. Praha: Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy.
http://eurohudebka.cz/data/prezentace_vasicek.pdf

2016
PowerPoint Presentation "CLIL at a Czech primary arts school".
In: "New Perspectives on CLIL, Bilingualism and Plurilingualism" - International Conference. Bratislava: University of Economy.
CLIL at a Czech primary arts school - Final version

2019
Powerpointová prezentace "Rovné příležitosti při využití metody CLIL ve výuce uměleckých předmětů".
In: "Kurz k metodě CLIL": kreativnibudoucnost.cz (výhradní použití).

2023
Powerpointová prezentace "Předmět hra na klavír jako CLIL: Replikace na Základní umělecké škole Tišnov". In: 31. výroční konference ČAPV. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta.
(tady dole, prosím, dát odkaz na PDF: Předmět hra na klavír jako CLIL: Replikace na Základní umělecké škole Tišnov)
 

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!