Program projektu Integrovaný koncertní recitál žáka.

Alternativní vzdělávací program

Úvod
Tento program bude na ZUŠ Tišnov odzkoušen v případě výskytu vhodného žáka.

1. Úloha
Integrovaný koncertní recitál (dále jen "IKR") má ve výuce žáka na ZUŠ oprávnění vzhledem k praktické a činnostní povaze této aktivity. Výuku žáka až po žákovo osobní maximum zde individualizuje přinejmenším učitel hudebního předmětu jako hlavní složky IKR.

2. Pojetí
Pojetí IKR se ve své hudební složce neliší od pojetí běžného koncertního recitálu (viz "Koncertní recitál žáka"). Aby šlo o integraci, musí prolínat nejméně dva žákem současně navštěvované předměty rozdílných oborů vyučovaných na ZUŠ. Tedy nejméně oborů hudebního a výtvarného nebo hudebního a literárně-dramatického či hudebního a tanečního. IKR je vždy doplněn průvodním slovem, které zajišťuje LDO školy. Průvodní slovo získává v IKR svébytné funkce: orientuje pozornost publika na objekty v prostoru, vše integruje a sémanticky násobí a popřípadě přerůstá v literární či literárně-dramatickou složku IKR.

3. Motivace
IKR může motivovat žáka například svojí novostí na ZUŠ Tišnov a tím žákovou rolí průkopníka. Nabídka recitálu vzejde obvykle od jednoho z žákových učitelů na ZUŠ, odpoví na ni žák. Podmínkou oslovení žáka jsou: a) mezi učiteli díky počítačovému programu obecná známost všech žáků, kteří na ZUŠ studují více předmětů, b) souhlas všech na žákově IKR se podílejících učitelů, c) jejich dobrá znalost žáka z výuky i z akcí školy a d) jejich jasná koncepce IKR - konečný počet uměleckých výstupů žáka je znám předem. IKR je (ve své nejrozvinutější verzi) myslitelný za podílu všech oborů školy. Scénář a průvodní slovo IKR vypracuje učitel s největší motivací tento program uvést do života.

4. Výuka
V hudebním předmětu se hlavní sledovaní činitelé neliší od přípravy běžného koncertního recitálu žáka (viz "Koncertní recitál žáka"). V dalších předmětech se příprava žáka na IKR chápe jako žákův individuální vzdělávací program v rámci pololetí či školního roku.

5. Návštěvnost
Zajištění návštěvnosti IKR se neliší od zajištění návštěvnosti běžného koncertního recitálu. Je to především úkolem učitele hudebního předmětu jako hlavní složky IKR.

6. Evaluace
Předpoklad účasti žáka na IKR se neliší od předpokladu účasti žáka na běžném koncertním recitálu. Jestliže za jeden školní rok proběhne IKR nejméně jednoho žáka školy, přičemž výsledek evaluace je kladný a návštěvnost reprezentativní, jde o přínos.

Závěr.
Učitelé průběžně zjišťují motivaci žáků zařazených do programu.

Hlavní prameny:
RVP pro umělecké obory ZUV: Pilotní verze. VÚP Praha, 2007.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!