Projekt Chrámové dílo / Chrámové poselství

Články

Vašíček, Z.: Nová premiéra s otazníkem: Vánoční chrámové dílo v provedení ZUŠ.
In: Tišnovské noviny: Městský zpravodaj, roč. 10, 2000, č. 2, s. 5.

Vašíček, Z.: Vánoční chrámové dílo v provedení ZUŠ: Nová premiéra s otazníkem.
In: Musica sacra: Zpravodaj, roč. 8, 2000, č. 2, s. 4-5.

Vašíček, Z. a Beránek, J.: Vánoční chrámové dílo. (Booklet ke stejnojmennému CD.)
Tišnov: ZUŠ Tišnov, 2001. 12 s.

Vašíček, Z.: Adventní chrámové dílo: Před novou premiérou ZUŠ Tišnov.
In: Tišnovské noviny: Městský zpravodaj, roč. 11, 2001, č. 20, s. 8-9.

XYZ: Adventní chrámové dílo.
In: Vox: Nezávislý regionální list, roč. 9, 23. 11. 2001.

Předsednictvo US Tišnov: Bilance ZUŠ Tišnov: Umělecké sdružení vstoupilo do třetího roku své existence.
In: Vox: Nezávislý regionální list, roč. 9, č. 6, 22.03. - 4.4.2001.

Vašíček, Z.: Vánoční chrámové dílo tradičně i nově.
In: Tišnovské noviny: Městský zpravodaj, roč. 11, 2001, č. 2, s. 7-8.

Vašíček, Z. a Beránek, J.: Adventní chrámové dílo. (Booklet ke stejnojmennému CD.)
Tišnov: ZUŠ Tišnov, 2001. 12 s.

Vašíček, Z.: Žánr Chrámové dílo a možnosti jeho rozvoje.
In: Musica sacra: Zpravodaj, roč. 10, 2002, č. 1, s. 7-9.
Též in: Talent: Měsíčník pro učitele a příznivce základních uměleckých škol, roč. 4, 2002, s. 10-11. ISSN 1212-3676.

Vašíček, Z.: Vánoční poselství ze Základní umělecké školy Tišnov.
In: Tišnovské noviny: Městský zpravodaj, roč. 15, 2005, č. 2, s. 14-15.

Vašíček, Z.: ZUŠ Tišnov, musica sacra a nová evangelizace.
In: Musica sacra: Zpravodaj, roč. 13, 2005, č. 5, s. 6-7.

Vašíček, Z. (zva): ZUŠ Tišnov a nová evangelizace.
In: Tišnovské noviny: Městský zpravodaj, roč. 16, 2006, č. 2, s. 10-11.

Vašíček, Z.: Adventní poselství ze ZUŠ Tišnov.
In: Tišnovské noviny: Časopis města Tišnova a okolí, roč. 18, 2008, č. 1, s. 15-16.

Vašíček, Z.: O chrámových poselstvích ze ZUŠ.
In: Vox: Noviny regionu Tišnovsko, 2008, roč. 16, č. 2, s. 3.

Vašíček, Z.: Chrámová poselství ze ZUŠ Tišnov (2000-2007)
In: Musica sacra: Zpravodaj, roč. 16, únor 2008, č. 1, s. 4-6.

Vašíček, Z.: ZUŠ Tišnov mezioborově a s hosty.
In: Tišnovské noviny: Zpravodaj města Tišnova a okolí. 2012, roč. 22. Č. 1 (leden 2012), s. 20-21.

Vašíček, Z.: Advent ZUŠ Tišnov v chrámu a s hosty.
Verze 1 in: Tišnovské noviny: Zpravodaj města Tišnova a okolí. 2014, roč. 24. Č. 2 (únor 2014, vyšlo 30. 01. 2014), s. 12.
Verze 2 in: Musica sacra : Zpravodaj. 2014, roč. 22. Č. 1 (únor), s. 11-12.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!