O projektu Akční výzkum

K rozvinutí dosavadního poznání v pedagogice mají přispět mimo jiné i empirická data získaná z reálné výuky prostřednictvím akčního výzkumu učitele.

Mezi světové trendy pedagogiky jako vědy patří rozumově, citově i činně náročná výuka spolu s výzkumem této výuky vedeným učitelem. Výzkumnými technikami mohou být například zúčastněné pozorování či dotazování.

Dosavadní výzkum na ZUŠ Tišnov prováděl učitel Zdeněk Vašíček, Ph. D. Výzkum se týkal vybraných inovací: výuky hry na klavír a varhany jako CLIL (od 2000, viz projekt CLIL) a motivace žáků pro klavírní či varhanní recitál (od 2006, viz projekt Koncertní recitál).

Nověji (2017-2022) prováděl Zdeněk Vašíček – v rámci projektu CLIL i mimo něj – dílčí výzkum vybraných myšlenkových pochodů žáka/žákyně (s oporou v soustavě výukových cílů podle B. S. Blooma).

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!