klavír

Klavírní recitál Adély Čechové

Autor:
MgA. Zdeněk Vašíček, Ph. D.

Adéla Čechová, desetiletá žákyně Hudebního oboru Základní umělecké školy Tišnov, měla svůj ročníkový klavírní recitál ve středu 12. června 2024 v koncertním sále školy.

Recitálový program Adélky, žákyně 2. ročníku I. stupně ze třídy učitele Zdeňka Vašíčka, byl z různých možností na základě Adélčiných doporučení a výběru zaokrouhlen na deset skladeb. Skladby to byly převážně instruktivní aneb – jak nás učí hudební pedagogika – motivační a slohově spadaly pod hudební klasicismus (Duncombe, Hummel, Vaňhal), romantismus (Oesten, Lebert & Stark) i „modernu“, resp. dvacáté století (Říhovský, Sarauer). Z toho pět skladeb bylo pro klavír na čtyři ruce. Adélce připadly party PRIMO, jejímu učiteli party SECONDO.

Průvodního slova recitálu se pro tentokrát znovu ujal učitel, nicméně těšíme se opět na další spolupráci s literárně dramatickým oborem na naší škole. Za vytrvalou podporu Adélky v jejím recitálovém úsilí se zde sluší hlasitě poděkovat: podobný rodičovský přístup dnes totiž není samozřejmostí!

Publikum (fotografie ho zachycuje jen zlomek před začátkem recitálu) tvořila nejen Adélčina vážená rodina, ale též milí kolegové učitelé, kteří si našli čas i se svými nadějnými žáky. Koncertní sál se rychle zaplnil a následně to byla jen a jen radost, všem předvést, kolik toho na klavíru už umíme!

Od roku 2007 probíhá v učitelově – dříve klavírní a varhanní, nyní pouze klavírní – třídě žákovská recitálová štafeta. Adélčin recitál byl jako recitál klavírní třídy v pořadí dvacátý čtvrtý, jako recitál třídy klavírně-varhanní ovšem již dvacátý pátý. A na mysli opakovaně vyvstává otázka: bude mít Adélka následovníka/následovnici? Či najde se někdo, kdo s využitím několika hudebních nástrojů, na něž hraje, nebo několika oborů školy, které navštěvuje, připraví recitál integrovaný?

Adélko, vítej v klubu. „Klub recitálistů a recitálistek ZUŠ Tišnov“ je ode dneška i klubem Tvým. Gratulujeme!

Soubory ke stažení

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!