Corpus Novum

Dětský sbor a soubor z mladších, či dokonce nejmladších žáků školy vytvářejí muzicírující žákovské společenství. Název CORPUS NOVUM (NOVÉ TĚLESO) vyplývá z jeho "kaleidoskopické" povahy a spíše kratší životnosti, jež je daná aktuálním stavem tříd i aktuálními potřebami školy. Jsou zde uvažovány více či méně instruktivní až relaxační úpravy.

Projekt CORPUS NOVUM na ZUŠ Tišnov v roce 1998 zavedl a vánoční pořady pro něj aranžoval učitel Zdeněk Vašíček, Ph. D.

Aktuálně

Sledujte, co je u nás nového

Žádné aktuální články nejsou momentálně zadány.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!