Corpus novum - o nás

1. Úloha
Jednou z funkcí hudby je funkce společenská. Zejména od 18. století lze tuto funkci dokladovat na přibývající komorní hudbě. Na dnešní ZUŠ se hlavně zpívá a hraje sólově. Klavírní doprovod obvykle zajistí učitel/ka. Dětský sbor a soubor z mladších, či dokonce nejmladších žáků školy se pak objeví méně často. Snad jen proto, že odpovídající hudební literatury není nadbytek? Společenská funkce hudby tak pro tyto žáky přichází zkrátka.

2. Pojetí
Předpokladem změny výše uvedené situace v jednotlivých třídách je doplnění pedagogické práce učitelů o práci kompoziční (upravovatelskou). Žáci předmětů zpěv a hra na sólový nástroj vytvářejí muzicírující žákovské společenství. Takové společenství může tvořit jen několik žáků, ale také několik desítek žáků. Název CORPUS NOVUM (NOVÉ TĚLESO) vyplývá z jeho "kaleidoskopické" povahy a spíše kratší životnosti, jež je daná aktuálním stavem tříd i aktuálními potřebami školy. Žáci se v tomto hudebním tělese sejdou třeba jen jednou za celé své studium na ZUŠ!

3. Motivace
Průprava k souhře je součástí hudebních předmětů již od přípravného období. Též s lidovou písní se zde počítá. Zatímco hudbu pro sólový nástroj může žák hodnotit jako "zvukově fádní", "neorchestrovou", více nástrojů současně přidá dynamiku i barvu zvuku. Hudba má "břink"! To může probudit i žáka-flegmatika a přivést ho k práci s hudbou. Zvláště pro mladší žáky jde o vhodný způsob začlenění do hudebního kolektivu. Případní vyspělejší žáci po jejich boku jsou jim přirozenými vzory k napodobení. CORPUS NOVUM dnes může podle potřeby hrát několik vánočních pořadů (pro žáky škol i rodiče snad nejvděčnějších).

4. Výuka
Jsou zde uvažovány více či méně instruktivní až relaxační úpravy. Hudební party jsou žákům přiděleny nikoli dle ročníků na ZUŠ (formální kritérium), nýbrž dle jejich hráčských možností (faktické kritérium). Nacvičování na úrovni celého sboru a souboru nepřipadá v domácím prostředí v úvahu, je třeba využít prostředí školního, přesněji jeho (nej)větších prostor.

5. Evaluace
Pokud se žáci hudbou spíše baví, než "podávají výkon", nelze to - při jejich současném plnění dalších úkolů v jejich hlavních předmětech - považovat za závadu. Protože zaujatý hudebník je cílem hudebního oboru ZUŠ.

Závěr
Úpravy vážné hudby mohou program doplňovat. Učitelé průběžně zjišťují motivaci žáků zařazených do programu.

Hlavní prameny:
RVP pro umělecké obory ZUV: Pilotní verze. VÚP Praha, 2007.
Úpravy lidových písní učiteli.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!