Corpus novum - naše vystoupení

Vánoční koledování I "Radostnou novinu" (s klavírem)

4 vánoční koncerty 2010:
1 x v Městském kulturním středisku Tišnov,
3 x pro tišnovské školy v Kině Svratka Tišnov.
Klavír: Vendula Nečesalová, Karolína Hečová - žákyně ZUŠ Tišnov (5/I)
Dirigent: Mgr. Tomáš Zouhar, ředitel ZUŠ Tišnov

 1. Radostnou novinu (jednohlasý zpěv, klavír, trubka, kotle)
 2. Ježíš, náš Spasitel (jednohlasý zpěv, klavír, housle, rumba koule)
 3. Přeslavný k nám jest přišel den (jednohlasý zpěv, klavír, flétna, tamburína)
 4. Dítě se nám narodilo (jednohlasý zpěv, klavír, housle, flétna, rumba koule)
 5. Hopsa, pacholátka (jednohlasý zpěv, klavír, housle, claves)
 6. Spi, spi bezpečně, Ježíšku můj (jednohlasý zpěv, klavír, flétna, triangl)
 7. Vzhůru, bratři milí (jednohlasý zpěv, klavír, trubka, kotle)
   

Vánoční koledování II "Dnes se stalo, přihodilo" (s klavírem)

Vánoční koncert 2011 v Městském kulturním středisku Tišnov.
Klavír: Vendula Nečesalová, žákyně ZUŠ Tišnov (6/I)
Dirigent: Mgr. Tomáš Zouhar, ředitel ZUŠ Tišnov
(Součástí pořadu tanec - příprava žáků Markéta Chlubná, učitelka Tanečního oboru ZUŠ Tišnov.)

 1. Dnes se stalo, přihodilo (dvouhlasý zpěv, klavír, trubka, kotle)
 2. Jaká jasnost (trojhlasý zpěv, klavír, trubka, flétna, housle, kotle, triangl)
 3. A již nemeškejme (dvouhlasý zpěv, klavír, flétna)
 4. Jdeme s radostí (trojhlasý zpěv, klavír, trubka, flétna, housle, kotle)
 5. Pojďme všichni do Betléma (dvouhlasý zpěv, klavír, housle)
 6. A já malý pastýříček (jednohlasý zpěv, klavír, flétna, housle)
 7. Veselte se, radujte se (dvouhlasý zpěv, klavír, trubka, kotle)

Vánoční koledování III "Dvanáct hodin bije" (s klavírem). (Mešní cyklus)

Pod názvem "Novoroční koledování" provedeno v lednu 2023 v Koncertním sále ZUŠ Tišnov.
(A to jako varianta: jednohlasý sbor.)
Klavír: Zdeněk Vašíček, Ph. D.
Dirigent: Mgr. Tomáš Zouhar, ředitel ZUŠ Tišnov

 1. Dvanáct hodin bije ("KYRIE") (dvouhlasý sbor, flétna, housle, violoncello, zvonkohra, klavír)
 2. Vzhůru, vzhůru, pospěšme si ("GLORIA") (dvouhlasý sbor, flétna, housle, trubka, violoncello, kotle, klavír)
 3. Šla Maria do Betléma ("CREDO") (dvouhlasý sbor, flétna, housle, trubka, violoncello, zvonkohra, klavír)
 4. Zdráv buď, Ježíšku malý ("SANCTUS") (dvouhlasý sbor, flétna, housle, trubka, violoncello, rolničky, kotle, klavír)
 5. Začali jsme si libě spáti ("BENEDICTUS") (dvouhlasý sbor, flétna, housle, trubka, violoncello, salašnický zvon, dřevěný blok, klavír)
 6. Pastuškové, vstávejte ("AGNUS DEI") (dvouhlasý sbor, flétna, housle, violoncello, klavír)
 7. Narodil se Spasitel ("ITE, MISSA EST") (dvouhlasý sbor, flétna, housle, trubka, violoncello, kotle, salašnický zvon, klavír)

Vánoční koledování IV "Gloria, gloria!" (s klavírem)

Vánoční koncert 2012 v Městském kulturním středisku Tišnov.
Klavír: Vendula Nečesalová, žákyně ZUŠ Tišnov (7/I)
Dirigent: Mgr. Tomáš Zouhar, ředitel ZUŠ Tišnov

 1. Gloria, gloria! (tříhlasý zpěv, klavír, housle, flétna, trubka, kotle)
 2. Slávu zvěstujem (dvouhlasý zpěv, klavír, housle, zvonkohra)
 3. Vzhůru, pastýři (tříhlasý zpěv, klavír, housle, flétna, trubka, kotle)
 4. Tys Bůh a Pán (tříhlasý zpěv, klavír, housle, flétna, malý triangl)
 5. Nastal přeradostný čas (tříhlasý zpěv, klavír, trubka, kotle)
 6. Při našem stádě (tříhlasý zpěv, klavír, housle, flétna, trubka, kotle, salašnický zvon)
 7. Gratia, gratia! (tříhlasý zpěv, klavír, housle, flétna, trubka, kotle)

Vánoční koledování V "Vítej, děťátko!" (s varhanami). (Mešní cyklus)

Vánoční koncert 1998 v chrámu sv. Václava v Tišnově.
Varhany: MgA. Zdeněk Vašíček, učitel ZUŠ Tišnov
Dirigent: Dagmar Fišerová, učitelka ZUŠ Tišnov

 1. Vítej, děťátko! (jednohlasý zpěv, varhany, housle, flétna, kotle)
 2. Aj, dnes v Betlémě (jednohlasý zpěv, varhany, flétna)
 3. Radostnou novinu (jednohlasý zpěv, varhany, trubka, kotle)
 4. Anděl pastýřům zvěstoval (jednohlasý zpěv, varhany, trubka)
 5. Vzhůru, vzhůru pastýřové (jednohlasý zpěv, varhany, zvonkohra, trubka, kotle)
 6. Do Betléma půjdeme (jednohlasý zpěv, varhany, trubka, kotle)
 7. Hrajte, muziky (jednohlasý zpěv, varhany, triangl, kotle)

Poznámky:
Náročnost hudebního materiálu pro žáky roste zhruba v tom pořadí, v němž je římskými číslicemi (I až V) uváděn. (Výjimkou je v případě V jednohlasý zpěv.)
Souhrnnou délku každého "Vánočního koledování" nutno rozhodnout teprve po začlenění do nadřazeného pořadu ZUŠ (s pomocí využití většího či naopak menšího počtu slok u každé jednotlivé písně).

Adventní prozpěvování I "Blíží se nám doba smilování" (s varhanami či klavírem)

Vytvořeno: srpen 2015. Připraveno k provedení dle potřeby (sbor nejmladších žáků, instrumentální učitelský doprovod)

 1. Blíží se nám doba smilování (sbor, varhany, trubka, kotle)
 2. Tvůrce mocný (sbor, varhany, flétna, housle, zvonkohra)
 3. Zotav se již, všechno světa stvoření (sbor, varhany, trubka, kotle)
 4. Co již dávní proroci (sbor, varhany, flétna, housle, zvonkohra)
 5. Jezu, skrytý v svátosti (sbor, flétna, housle, claves)
 6. Pějme píseň radostnou (sbor, varhany, salašnický zvon)
 7. Svatý Michal (sbor, varhany, trubka)
 8. Vesele zpívejme (sbor, varhany, trubka, kotle, flétna, housle)

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!