Jak tišnovská Ha-kapela vyprodala Sokolovnu v Tišnově

Autor:
Jan Chalupa

Již delší dobu sleduji činnost hudebního uskupení, které je v Tišnově známo pod názvem Ha-kapela. Tato skupina mladých muzikantů, kteří začínali a působili v Základní umělecké škole v Tišnově pod vedením pana Ladislava Havlíka, s velkým, ale o to odpovědnějším přístupem ke kolektivní práci nepolevila, a i když se původně žáci a studenti tišnovských škol rozběhli trochu dále za studiem a zaměstnáním, do souboru, který pan Ladislav Havlík vlastně kdysi s dětmi vytvořil, se stále vracejí a nebo jsou jeho aktivními členy dosud. V této souvislosti je potřeba ocenit pedagogickou a muzikantskou osobnost pana Havlíka v tom, že mladé lidi sjednotil, psal přímo pro konkrétní osazenstvo partitury, naučil mladé hrát v součinnosti s dalšími muzikanty a vznikl tak, dnešní moderní mluvou řečeno, projekt. My starší jednoduše řekneme - začala hrát kapela, která má to štěstí, že kapelník aranžuje pro soubor skladby přímo na tělo.

Všichni účastníci nového projektu Havlíkovo pozvání přijali, a tak vlastně vznikla nejprve Ha-kapelka se svými prvními úspěchy na dětské scéně, která odrostla a stále více se stává téměř profesionálním souborem s vyššími a vyššími kvalitami. Je vidět, že v Havlíkově orchestru spolu mladí nejen rádi hrají, ale své muzikantské umění s gustem prezentují i na veřejnosti, dnes už nejen tišnovské.

V roce 2014 jsme zhlédli a slyšeli několik mimořádně úspěšných vystoupení tohoto souboru, například jarní koncerty v RockStar Café, dnes už neexistující kavárně, nebo červnový v zahrádce hospody U Palce. Pod širým nebem vyhrávali naši muzikanti i v letním kině a na podzim rozdávali radost na náměstí během tišnovských hodů na sv. Václava. Na podzim reprezentovala Ha-kapela také v Seredi, což je město, se kterým Tišnov udržuje vzájemné kontakty a přátelství na mnoha úrovních. Ha-kapela vystupovala s úspěchem v brněnském hudebním klubu METRO. Určitě jsem nevyjmenoval a neslyšel všechna vystoupení, ale vždy jsem se setkával jen s velmi kladnými ohlasy na každý koncert. Publikum Ha-kapely se stále rozrůstalo a rozrůstá.

Vrcholem loňské koncertní sezóny se stal vánoční koncert v tišnovské sokolovně, který, jak jsem uvedl v názvu článečku, byl záhy vyprodán a přímo na místě konání byli vítáni další a další zájemci o vánoční vystoupení Na koncertu byla vidět dobrá manažerská práce, líbila se nám jednoduchá, ale působivá scéna, osvětlení a vánoční výzdoba stromečku se symboly kapely, která velmi příjemně souzněla se stolovým uspořádáním hlediště pro diváky. Protože přišla opravdu spousta posluchačů, byli pořadatelé nuceni přidávat další stoly, takže původně zamýšlený prostor pro tanec zmizel v záplavě dychtivých příznivců dobré hudby.Rozhlédli-li jste se zaplněným sálem, viděli jste tváře všech věkových kategorií - malými dětmi počínaje a seniory konče. Krásné setkání všech generací.

Ha-kapela se všem představila jako profesionální hudební soubor, včetně svých hostů. Kytarista Jiří Šnévajs se předvedl svojí brilantní hrou, průvodní slovo obstarávali svým nenuceným způsobem Jan Brdíčko a Vojta Hanák. Jan Brdíčko také s šarmem sobě vlastním působil jako zpěvák spolu se svou sestrou Zuzanou. Žádný jazyk v jednotlivých číslech jim nebyl cizí. Zuzana přidala kromě zpěvu tradičně také hru na příčnou flétnu, na kterou nejen hrála, ale hrála si s ní. Roman Havlík a Ondra Pokorný podobně také nejen předvedli svůj um na saxofon, ale jejich nástroje hrály s nimi. Česky by se řeklo: "No paráda." Ostatní členové Ha-kapely si s jmenovanými v ničem nezadali - dívky u kláves, hoši s kytarami a za bicími, trumpetista, ti všichni působili také velmi přesvědčivě a podřizovali se přísným a kultivovaně zpracovaným hudebním úpravám kapelníka a učitele Ladislava Havlíka, který, dle mého názoru, vede Ha -kapelu správným směrem. Problémem zůstává ve velikém prostoru sokolovny vyvážené nazvučení jednotlivých nástrojů, hlavně vzhledem ke zpěvákům. Některé texty písní byly nástroji přehlušeny. Ale to už je stará známá bolest ozvučení těchto velikých sálů.

Sváteční vánoční atmosféru však nemohlo nic pokazit a džezově upravené koledy ve zcela nové aranži a jejich pěvecké podání naše očekávání rozhodně nezklamalo. Součástí večera se stala také vtipná a veselá soutěž, při níž odvážní jednotlivci hráli jednoduchým způsobem o nové cédéčko Ha-kapely a všichni přihlášení byli vítězi.. Soutěž uváděl údajně největší příznivec Ha-kapely. Ale v tom případě jsem já na druhém místě a rád bych se s jedničkou příznivců kapely rád seznámil, mohl by případně vzniknout "Fan klub Ha-kapely". Pochopitelně lze v programu vypíchnout kromě koled ještě další písničky, které Jan Brdíčko zpíval italsky, anglicky, francouzsky i německy, čímž kapele otvírá cestu do Evropy.

Nakonec by se dalo konstatovat, že město Tišnov má v Ha-kapele opravdu vynikajícího reprezentanta v oblasti kultury, za tento soubor mladých hudebníků se nemusí stydět, stokrát díky za něj!!!

My posluchači se už těšíme na další koncerty v jejím letošním jubilejním novém roce 2015. Přejeme všem jejím členům stále mladistvý elán, novou inspiraci a radost z hudby, kterou rozdávají dále, nejen svým spoluobčanům.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!