Absolventský klavírní recitál Victorie Kučerové

Autor:
MgA. Zdeněk Vašíček, PhD.

Victoria Kučerová, čtrnáctiletá žákyně Hudebního oboru Základní umělecké školy Tišnov, měla svůj klavírní recitál v úterý 23. května 2017 v koncertním sále školy.

Recitálový program Viktorky, absolventky 7. ročníku I. stupně ze třídy učitele Zdeňka Vašíčka, obsahoval výběr dvanácti skladeb. Větším dílem z hudebního klasicismu, menším z hudebního romantismu. Tři z nich byly pro klavír na čtyři ruce. Viktorce připadly party SECONDO, jejímu učiteli party PRIMO. Některé skladby měla Viktorka připravené z dřívějších ročníků, jiné a náročnější si vybrala až v ročníku absolventském. Nacvičit je a postupně "pilovat" bylo třeba po větší část školního roku 2016/2017.

Průvodního slova recitálu se ujali Dorotea Pokorná (6/I) a Richard Nečas (5/I), žáci Literárně dramatického oboru ZUŠ Tišnov pod vedením učitelky MgA. et Mgr. Berit Hönigové. Mezioborová spolupráce na škole tak úspěšně pokračuje.

Latinské jméno VICTORIA znamená VÍTĚZSTVÍ. Jeho nositelka v případě svého recitálu zvítězila. Nejen nad nástrahami všeho druhu díky usilovné přípravě u klavíru. Také nad sebou sama, když dávný sen stal se z její vlastní moci skutečností.

Viktorko, vítej v "Klubu recitálistů"! Gratulujeme!

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!