Klavírní soubor

Alternativní školní vzdělávací program
 

Úvod
Tento program byl ve třídě na ZUŠ Tišnov úspěšně odzkoušen v letech 2004-2009.

1. Úloha
Jednou z funkcí hudby je funkce společenská. U klavíru lze tuto funkci dokladovat na vážné i zábavné hudbě od 18. století. Na dnešní ZUŠ lze za zábavnou klavírní hudbu považovat mimo jiné lidovou píseň. Hraje se zde na dvě i na čtyři ruce, méně již na šest, osm a popřípadě deset rukou. Snad jen proto, že odpovídající hudební literatury není nadbytek? Společenská funkce hudby tak dnes u klavíru jako takového přichází zkrátka.

2. Pojetí
Předpokladem změny výše uvedené situace v klavírní třídě je doplnění pedagogické práce učitele hry na klavír o práci kompoziční (upravovatelskou). V předmětech hra na klavír a komorní hra jsou vytvářena muzicírující žákovská společenství. U klavíru na více rukou (šest až deset) tvoří jedno takové společenství tři až pět žáků. Pro uvedené společenství lze pracovně zavést termín "klavírní soubor" (po vzoru například "žesťový soubor").

3. Motivace
Průprava k souhře je pevnou součástí předmětu hra na klavír již od přípravného období a s lidovou písní se zde také počítá. Podobně v předmětu komorní hra. Nechybějí však ani vyspělejší žáci, kteří by po onom "vážném" v hudbě rádi zakusili i něčeho "zábavnějšího", třeba právě lidové písně. Zatímco hudbu pro klavír na dvě ruce může žák hodnotit jako "zvukově fádní", "neorchestrovou", více rukou (šest až deset) přidá dynamiku i barvu zvuku, tedy "různých nástrojů". Hudba má "břink"! To může probudit i žáka-flegmatika a přivést ho k práci s hudbou. Vyspělejší žáci po jeho boku mu jsou přirozenými vzory k napodobení.

4. Výuka
Jsou zde myslitelné více či méně instruktivní až relaxační úpravy. Je dobré nejprve naučit žáky slova písně, aby věděli, o čem vlastně hrají. Jde zde o pokračování obecné hudební výchovy. Hudební party jsou žákům přiděleny nikoli dle ročníků na ZUŠ (formální kritérium), nýbrž dle jejich hráčských možností (faktické kritérium). Kvůli usnadnění domácího nacvičování se osvědčují žákovské sestavy ze sourozenců, obyvatel stejné obce nebo čtvrti a také přátel ze všeobecně vzdělávací školy či ze ZUŠ.

5. Evaluace
Pokud se žáci hudbou na více rukou (šest až deset) spíše baví, než "podávají výkon", nelze to - při jejich současném plnění dalších úkolů v předmětech hra na klavír a komorní hra - považovat za závadu. Protože zaujatý hudebník je cílem hudebního oboru ZUŠ.

Závěr.
Úpravy vážné hudby pro klavír na více rukou (šest až deset) mohou program doplňovat. Učitel průběžně zjišťuje motivaci žáků zařazených do programu.

Hlavní prameny:
RVP pro umělecké obory ZUV: http://rvp.cz/informace/dokumenty-rvp/rvp-zuv
Úpravy lidových písní pro hru na klavír na čtyři a více rukou (šest až osm) provedené Z.V.
VLKOVÁ, V.: Posouzení úpravy lidových písní Zdeňka Vašíčka pro klavír. (2008.)
Úpravy skladeb J. K. Vaňhala pro hru na klavír na více rukou (šest až osm) provedené Z.V.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!