CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Evropským vzdělávacím trendem číslo jedna je vícejazyčnost, včetně využití metody CLIL v dosud českojazyčných předmětech.

Dva z nich lze vyučovat jako CLIL: hru na klavír a hru na varhany. Může to být v kombinaci s angličtinou, francouzštinou, italštinou, němčinou, ruštinou nebo španělštinou.

Projekt CLIL ve své třídě na ZUŠ Tišnov zavedl v roce 1999 učitel Zdeněk Vašíček, Ph. D.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!