Nepublikované odborné a vědecké práce v CLIL

VAŠÍČEK, Z.: Deutsch in KLAVI-MUS: Ein dreisprachiges Projekt an der Grundschule für Kunst in Tischnowitz.
Tišnov: Schreibmaschinenmanuskript, 2002, 15 S. [Vortrag/Teilpräsentation an der Internationalen Fachtagung für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer im Rahmen eines Projekts des LINGUA-Programms der Europäischen Union "Deutsch in Li-La", Szigetszentmiklós-Budapest (Ungarn), den 11. 10. 2002.]
Deutsch in KLAVI-MUS: Ein dreisprachiges Projekt an der Grundschule für Kunst in Tischnowitz

VAŠÍČEK, Z.: Integrované předměty (CLIL): Projekt pro ZUŠ Tišnov.
Tišnov: Strojopis (verze), 1999.

VAŠÍČEK, Z.: Kommunikation auf Deutsch an einer Grundschule für Kunst: Vor der Feuertaufe.
Tišnov: PC-strojopis, 2002, 2 s. [Předneseno na Pracovním setkání Spolku germanistů a učitelů němčiny České republiky v Praze, 07. 12. 2002.]

VAŠÍČEK, Z.: "Musical subjects as CLIL" - An outline of project for the ECML in Graz?
[Prepared for the seminar "Multilingualism and language learning", Prague, June 12, 2012.]

VAŠÍČEK, Z.: Podněty k rozšíření CLIL na ZUŠ Tišnov: Studie proveditelnosti.
Tišnov: PC-strojopis, 2008, 17 s.

VAŠÍČEK, Z.: Předmět HRA NA KLAVÍR na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy).
(Doktorská práce v oboru hudební teorie a pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. První verze.) Díly I a II. Ostrava: PC-strojopis, 2002, 116 s. + 291 s. příloh.

VAŠÍČEK, Z.: Předmět HRA NA KLAVÍR na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) čili CLIL.
(Doktorská práce v oboru hudební teorie a pedagogika na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Druhá, zcela přepracovaná verze.) Ostrava: PC-strojopis, 2007, 132 s. + 153 s. příloh.

VAŠÍČEK, Z.: Vyučování klavíru v německém jazyce jako jazyce cizím: Příspěvek k metodice předmětu na základních uměleckých školách.
(Závěrečná práce doplňovacího studia v Metodickém centru Hudební fakulty JAMU v Brně.) Brno: Strojopis, 1993, 11 s.

VAŠÍČEK, Z.: Vyučování klavíru v anglickém jazyce jako jazyce cizím: Příspěvek k metodice předmětu na základních uměleckých školách.
(Závěrečná práce doplňovacího studia v Metodickém centru Hudební fakulty JAMU v Brně.) Brno: Strojopis, 1994, 11 s.

VAŠÍČEK, Z.: Základy výuky hry na klavír v angličtině: Metodická příručka pro učitele.
Brno: Strojopis, 1995, 10 s.

VAŠÍČEK, Z.: Základy výuky hry na klavír v němčině: Metodická příručka pro učitele.
Brno: Strojopis, 1995, 10 s.

VAŠÍČEK, Z.: Evaluční archy pro výuku předmětu hra na klavír jako CLIL. (Různý rozsah.)

VAŠÍČEK, Z.: Pozorovací archy pro výuku předmětu hra na klavír jako CLIL. (Různý rozsah.)

VAŠÍČEK, Z.: Tříjazyčné (česko - anglicko - německé, česko - anglicko - francouzské, česko - anglicko - italské nebo česko - anglicko - ruské) hudební slovníky různého rozsahu pro výuku předmětu hra na klavír jako CLIL. (Mimo jiné i desítky tisíc lexikálních jednotek v angličtině a němčině, dílem s italštinou.)

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!