Odkazy (citace)

ANDRÁŠOVÁ, H.: Mnohojazyčnost v podmínkách českého školství se zřetelem na výuku němčiny po angličtině. (Habilitační práce.) Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. Dosažitelné z:
http://is.muni.cz/do/rect/habilitace/1441/Andrasova/habilitace/Cela_prace_28.11.12.pdf
(Odkaz na s. 17 pod čarou.)

BARTOŇKOVÁ, A.: Vocabulary in CLIL Piano Lessons: a Case Study. (Bachelor thesis.) Brno: Masaryk University, Faculty of Education, Department of English Language and Literature, 2021. Dosažitelné z:
https://is.muni.cz/th/nj69e/Vocabulary_in_CLIL_piano_lessons__a_case_study.pdf
Bližší údaje zde: https://theses.cz/id/6t7rk7/
(Odkazy na výuku Z. V. mimo jiné na s. 4 a 5, viz též přehled literatury na s. 69. Celkem 112 odkazů různého druhu.)
 

BENEŠOVÁ, Veronika: Zavádění prvků CLIL na 2. stupni základní školy. (Diplomová práce). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, duben 2010. Dosažitelné z:
http://theses.cz/id/sqxmlc/downloadPraceContent_adipIdno_9741
(Odkaz na s. 58.)

Bibliographie " EMILE / CLIL ". Cette sélection d'ouvrages et d'articles porte sur l'enseignement EMILE/ CLIL en Europe. Emilangues (novembre 2009). Dosažitelné z:
http://www.emilangues.education.fr/files/par-rubriques/Bibliographie_EMILE.pdf
(Zde uvedeny dvě práce Z. V. v němčině.)

CIMERMANOVÁ, I.: CLIL – a Dialogue between the Language and Subject Teachers. Scientia et Eruditio: Issue 1/2017 – Natural Sciences. Trnava: Trnava University.
Dosažitelné z:
https://pdfweb.truni.sk/see/issue?2017-en&natural-sciences#CIMERMANOVA
(Odkazy na s. 2 a 14.)
 

DOSTÁLOVÁ, Š.: Současné evropské trendy hudební výchovy a možnosti jejich aplikace na školskou výchovu v České republice. (Disertační práce.) Brno: Masarykova univerzita – Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy, 2015.
Dosažitelné z: https://is.muni.cz/th/ea6q6/Sarka_DIZERTACNI_PRACE_final.pdf
(Odkaz na skriptum Z. V. na s. 102 a v přehledu literatury ke kapitole CLIL na s. 179.)

DUBOVÁ, L.: Pythagorova věta v hodinách CLIL. (Diplomová práce.) Praha: Karlova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra matematiky a didaktiky matematiky, 2012. Dosažitelné z:
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/39801/DPTX_2011_2__0_80516_0_117627.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(Odkazy na s. 14 a 76.)

HORSKÁ, R.: Metoda CLIL v praxi českých škol (Implementing Content and Language Integrated Learning in Czech schools). České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2013. Dosažitelné z:
http://theses.cz/id/8yxjus/Metoda_CLIL_v_praxi_eskch_kol-Implementing_Content_and_La.pdf
(Odkaz na s. 15 a 71.)

HOŘÁKOVÁ, P.: Integrování obsahu nejazykového předmětu a cizího jazyka. (Disertační práce.) Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2012. Dosažitelné z:
http://theses.cz/id/f9ocdk/Horakova_DisertAutoref.pdf
(Odkaz na s. 41 a 216.)

CHODILOVÁ, M.: Výuka metodou CLIL a její využití na 1. stupni základních škol. (Diplomová práce.) Olomouc: Univerzita Palackého – Pedagogická fakulta, Katedra anglického jazyka, 2016. Dosažitelné z:
https://theses.cz/id/uc4epe/Vuka_metodou_CLIL_a_jej_vyu_it_na_1.stupni_Z_.pdf
(Odkaz na skriptum Z. V. na s. 34-35.)
 

CHVOJKOVÁ, M.: Metoda CLIL ve výuce ruského jazyka. (Bakalářská práce.) Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta, Katedra ruského jazyka a literatury, 2018.
Dosažitelné z: https://theses.cz/id/v6907e/STAG89193.pdf
(Odkaz na skriptum Z. V. na s. 15, 25, 26 a v přehledu zdrojů na s. 58.)

JAAKKONEN, V.: Studying VAPAA SÄESTYS through English in a CLIL teaching experiment: content and language learning experiences of JAMK music students. (Master's thesis.) Jyväskylä (Finland): University of Jyväskylä, Department of Languages, English, 2013. Dosažitelné z:
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/41282/URN:NBN:fi:jyu-201304301526.pdf?sequence=1
(Odkaz na výzkum Z. V. na s. 37-38, v přehledu literatury s. 145.)

JAHNOVÁ, P.: Integrování obsahu nejazykového předmětu a cizího jazyka. (Disertační práce.) Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. Dosažitelné z:
http://theses.cz/id/s02l4l/Disertacni_prace_-_Pavlina_Jahnova.pdf
(Uveden článek Z. V. v obsahu na s. 188.)

KRALICEK, B.: CLIL – Teaching and learning across the curriculum travelling between two comfort zones. In: Interdisciplinary approaches in agricultural and enviromental education: Proceedings of Enter Study Days in Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. ISBN 978-80-213-2662-0.
Dosažitelné z: https://enter.educagri.fr/fileadmin/user_upload/pages/Resources_publications/Proceedings_Prague_2016.pdf#page=68
(Odkaz na rozhovor ve ONESTOPENGLISH na s. 77.)

MARIĆ, S. J.: Teaching English in Professional Music Education (EPME) in the Digital Era. (Professional paper.) Novi Sad: University of Novi Sad (Serbia), 2022.
Dosažitelné z:
https://metodickividici.ff.uns.ac.rs/index.php/MV/article/view/1984/2029
(Odkazy na s. 142 a 159.)

 

MUCHOVÁ, H.: Německy nejen v němčině: Návrh hodin hudební výchovy pro 5. ročník ZŠ realizovaných v německém jazyce. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, Katedra německého jazyka a literatury, 2006. Dosažitelné z:
http://is.muni.cz/th/66084/pedf_m/H.dipl.na_tisk_pro_Jarka.txt
(Odkaz v kapitole V.)

MUTLOVÁ, T.: Výuka biologie člověka s využitím CLIL v ruském jazyce. (Diplomová práce.) Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta - Katedra biologie a environmentálních studií, 2019.
Dosažitelné z:
https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/109777/120339061.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(Odkazy na s. 28 a 83.)
 

NAJVAR, P., NAJVAROVÁ, V., SOBĚSLAVSKÁ, V. et al.: CPV videostudie anglického jazyka: Sběr dat a zamýšlené analýzy. In: Orbis Scholae, 2008, roč. 2, č. 1, s. 73-91, ISSN 1802-4637. Dosažitelné z:
http://www.ped.muni.cz/weduresearch/publikace/0037.pdf
(Odkazy na s. 74 a 90.)

PRŮCHA, J.: Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-584-9.
(Odkazy na s. 123 a 132.)

RYBNIKÁŘOVÁ, J.: CLIL-Methode im Unterricht mit Verwendung der deutschen Sprache zum Thema Abfallwirtschaft in Tschechien und Deutschland. [Diplomarbeit.] Brünn: Masaryk-Universität - Pädagogische Fakultät, 2011. Dosažitelné z:
http://is.muni.cz/th/79480/pedf_m/Diplomova_prace.pdf
(Odkaz na s. 25 a 76.)

SKWARŁOVÁ, N.: CLIL - an innovative way in teaching young learners. (Diplomová práce). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. Dosažitelné z:
http://theses.cz/id/4ebhb4/
(Odkazy na s. 19 a n.)

ŠIMONOVÁ, I.: CLIL research in the Czech Republic. In: POKRIVČÁKOVÁ, S., et. al.: CLIL in Foreign Language Education: e-Textbook for Foreign Language Teachers. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, 2015. (S. 30-44.) ISBN 978-80-558-0889-5. Dosažitelné z:
http://www.tedu.edu.tr/sites/default/files/content_files/research_files/e-textbook_clil_in_fle_-_final2.pdf
(Odkazy na s. 37, 38 a 44.)

VAŇKOVÁ, Š.: CLIL in Music Education: Final Thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Education - Department of English Language and Literature, 2014. Dosažitelné z:
https://is.muni.cz/th/220747/pedf_c_b1/final_thesis_last_version.pdf
(Odkaz na s. 45.)

VAŇKOVÁ, Š.: CLIL jako jedna z inovativních metod v současném vzdělávání. In: Teoretické reflexe hudební výchovy, 2012, roč. 8, č. 1, s. 31-38. ISSN1803-1331. Dosažitelné z:
http://www.ped.muni.cz/wmus/studium/doktor/teoreticke_reflexe_hv_8_1/vankova.pdf
(Odkaz na s. 35 a 38.)

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!