Výstupy projektu Chrámové poselství / Chrámové dílo

Provedení ZUŠ Tišnov, popřípadě i s hosty (chronologicky):

2000
Tišnov, chrám sv. Václava, Brno, chrám sv. Jakuba (dvě provedení)

2001
Tišnov, chrám sv. Václava (dvě provedení), Brno, chrám sv. Jakuba

2004
Tišnov, Základní škola Smíškova - tělocvična (dvě provedení)

2005
Tišnov, chrám sv. Václava, Doubravník, chrám Povýšení sv. Kříže, Sereď (Slovenská republika), chrám sv. Jana Křtitele

2006
Deblín, chrám sv. Mikuláše

2007
Tišnov, chrám sv. Václava, Žernůvka u Tišnova, kaple Domova sv. Alžběty

2012
Tišnov, chrám sv. Václava

2013
Tišnov, chrám sv. Václava

Od jubilejního roku 2000 - jak výše vidno - se uskutečnilo celkem šestnáct provedení ZUŠ Tišnov, hlavně v chrámu sv. Václava v Tišnově. V letech 2000 a 2001 se prostřednictvím videoprojekce připojily i výtvarný a taneční obor školy. Na žánru se tak podílely všechny obory školy.

Vánoční chrámové dílo (prosinec 2000) a Adventní chrámové dílo (prosinec 2001) zazněly jako součásti brněnských mezinárodních festivalů VÁNOČNÍ MOSTY MEZI MĚSTY. Z toho posledně uvedené pod záštitou, kterou laskavě přijal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle.
 

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!