O projektu Akční výzkum

K rozvinutí dosavadního poznání v pedagogice mají přispět mimo jiné i empirická data z reálné výuky.

Mezi světové trendy pedagogiky jako vědy patří rozumově, citově i činně náročná výuka spolu s výzkumem této výuky vedeným učitelem. Výzkumnými technikami mohou být například zúčastněné pozorování či dotazování.

Dosavadní výzkum na ZUŠ Tišnov prováděl učitel Zdeněk Vašíček, Ph. D. Výzkum se týkal vybraných inovací: výuky hry na klavír a varhany jako CLIL (od 2000, viz projekt CLIL) a motivace žáků pro klavírní či varhanní recitál (od 2006, viz projekt Koncertní recitál).

Nově je uvedeným učitelem připravován výzkum myšlenkových pochodů učitele a žáka (s oporou v takzvané Bloomově taxonomii)..

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!