O autorovi v souvislosti s CLIL

BRÁCHOVÁ, U.: Hru na hudební nástroje doplňují dětem cizí slovíčka. In: Rovnost, 30. 04. 2002, s. 21. ISSN 1802-0887.

CLIL in the Czech Republic: Zdenek Vasicek, a music teacher in Tisnov, shares his experiences of teaching CLIL in the Czech Republic. (2009.)
https://www.onestopenglish.com/clil/clil-in-the-czech-republic-zdenek-vasicek/501042.article

CLIL_MP
Metodický materiál pro ZUŠ týkající se metody CLIL. (2014.) S. 2 a 50.
https://databaze.op-vk.cz/Product/Detail/37675
(nutno přihlásit se)

DVOŘÁKOVÁ, M., JANÍK, T., MUCHOVÁ, H. et al.: Playing the Piano with Communication in Foreign Language. In: Janík, T (ed.): Intensive Programme TiFoLa: Teaching in Foreign Languages. Brno: Paido, 2005, pp. 102-106. ISBN 80-7315-109-X.

Evropská jazyková cena Label - Evropský učitel jazyků roku 2010. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, Dům zahraničních služeb, 2011, s. 19. ISBN: 978-80-87335-23-9.
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=86&view_type_code=program&#record_7162

Evropským učitelem jazyků se může stát i učitel hry na klavír. In: Mozaika - Bulletin evropských příležitostí. Eurodesk (Národní institut dětí a mládeže MŠMT) a Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP). Praha, leden 2012, s. 6.
http://issuu.com/eurodeskcz/docs/mozaika_2012-1/6

KVAČKOVÁ, R.: Když hraju, mluvím anglicky. Lidové noviny: Akademie, 24. 02. 2006, s. II.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!