Klavír varhanně

Projekt "Klavír varhanně" je určen pro zvídavé žáky, kteří si při řádném studiu hry na klavír chtějí buď nezávazně vyzkoušet hru na varhany, nebo chtějí hrou na varhany vypomáhat při bohoslužbě, přičemž z různých důvodů neuvažují o dalším studiu předmětu hra na varhany.

Projekt "Klavír varhanně" ve své třídě na ZUŠ Tišnov zavedl v roce 2009 učitel Zdeněk Vašíček, Ph. D.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!