Konference a semináře - účast s tématem CLIL

2001
"Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum" - 9. celostátní konference ČAPV s mezinárodní účastí. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta.

2001
"mehr Sprache - mehrsprachig - mit Deutsch" - XII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (IDT-2001). Luzern (Schweiz).

2002
"Výzkum školy a učitele" - 10. výroční konference ČAPV s mezinárodní účastí. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

2002
"Deutsch in Li-La" - Internationale Fachtagung für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer im Rahmen eines Projekts des LINGUA-Programms der Europäischen Union. Szigetszentmiklós-Budapest (Ungarn).

2003
"Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání" - 11. konference ČAPV. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

2004
"Profese učitele a současná společnost" - 12. konference ČAPV. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta.

2005
"Begegnungssprache Deutsch" - XIII. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (IDT-2005). Graz (Österreich).

2005
"Pedagogický výzkum: Reflexe společenských potřeb a očekávání?" - 13. konference ČAPV. Olomouc: Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta.

2006
"Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu" - 14. konference ČAPV. Plzeň: Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta.

2007
"Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu" - 15. konference ČAPV s mezinárodní účastí. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta.

2008
"Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy" - 16. konference ČAPV. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta.

2010
"Educational change in the global context" - International conference. Prague: Charles University in Prague, Faculty of Education.

2010
"Kreativně k jazykové výuce" - 6. ročník konference Domu zahraničních služeb - Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Hotel Angelo Prague.

2012
"Multilingualism and language learning" / "Vícejazyčnost a priority jazykového vzdělávání" - Seminář MŠMT ČR za přispění Evropské komise s účastí zahraničních hostů. Kaiserštejnský palác, Praha.

2012
"CLIL do škol" - Celostátní konference ke stejnojmennému projektu Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta.

2013
"Deutsch von innen - Deutsch von außen" - XV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (IDT-2013). Bolzano (Italy).

2013
"Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti" - 21. celostátní konference ČAPV. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta

2013
"Podpora vícejazyčnosti ve školách" - II. mezinárodní konference. MŠMT ČR, Praha.

2014
"Podpora vícejazyčnosti ve školách" - III. mezinárodní konference. MŠMT ČR, Praha.

2015
"Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu" - 23. výroční konference ČAPV. Plzeň: Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta.

2016
"Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu" - 24. konference ČAPV. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta.

2016
"2. konference k uměleckému vzdělávání v České republice" - Praha: Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy.

2016
"New perspectives on CLIL, bilingualism and plurilinguism" - International conference. Bratislava (Slovakia).

2017
"Supporting Multilingual Classrooms" - two-day workshop organised by the European Centre for Modern Languages of the Council of Europe (Graz, Austria) in cooperation with the National Institute for Education (Prague, Czech Republic). Prague: Hotel "Selsky dvur".

2017
"Využívání metody CLIL ve výuce a představení metody ZUZU English pro výuku nejmladších dětí" - Setkání lektorů a pedagogů. (MAP vzdělávání Tišnovska.) Tišnov: Radnice Tišnov.

2018
„Speciální pedagogika a pedagogická diagnostika.“ Studijní semestr plus zkouška v rámci DVPP na FF MUNI Brno (N-SS NJU kombin.).

2019
„Diskusní setkání – využití metody CLIL ve výuce.“ MŠMT ČR a Dům zahraničních služeb, Praha.

2020
"The Prague Education Festival 2020 - PREF Conference 2020." Dům zahraniční spolupráce, Praha.

2020
"SchooLink - Konference v oblasti školního vzdělávání. Škola jako prostor pro..." Dům zahraniční spolupráce pod záštitou MŠMT ČR, Praha.

2021
"Konference Strategie 2030+." MŠMT ČR, Praha.

2021
„Jak rozvíjet (nejen) základní dovednosti dospělých v rámci celoživotního učení.“ NPI ČR, Praha.

2022
„Jak podporovat kvalitu vzdělávání v českých školách.“ ČŠI.

2023
"Konference Kurikulum 2023." MŠMT ČR ve spolupráci s NPI ČR a PF UK, organizátor konference DZS, Praha.

2023
"Jak společně podporovat efektivní profesní učení učitelů." Partnerství pro vzdělávání 2030+.

2023
"Pedagogický výzkum a proměny vzdělávání" - 31. výroční konference ČAPV. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta.

2023
"Jazyková mozaika" - XII. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti. Praha: Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s MŠMT ČR a Evropskou komisí.

 

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!