Výstupy - Evaluace projektu hra na nástroj jako CLIL

Interní evaluace vedením školy v průběhu května až června 2003. Učitel + osm žáků. Evaluaci provedli ředitel školy Mgr. Jaromír Škára a zástupce ředitele Mgr. Jan Beránek.
 

První externí evaluace (16. 01. 2004). Učitel + jeden žák. Evaluaci provedla čtyřčlenná skupina TiFoLa, kterou vedl pan Doc. PhDr. Tomáš Janík, M. Ed. et Ph. D. (PF MU v Brně). Viz:
DVOŘÁKOVÁ, M., JANÍK, T., MUCHOVÁ, H. et al.: Playing the Piano with Communication in Foreign Language. In: Janík, T (ed.): Intensive Programme TiFoLa: Teaching in Foreign Languages. Brno: Paido, 2005, pp. 102-106. ISBN 80-7315-109-X.
http://www.wsz.edu.pl/iro/tifola/materialy/pdf/IP_TiFoLa_kap_5_CLILlessonsPlans.pdf
 

Druhá externí evaluace (26. 05. 2006). Učitel + dva žáci. Evaluaci provedli: pan Doc. PhDr. Tomáš Janík, M. Ed. et Ph. D. (PF MU v Brně), paní PhDr. Debora Zemenová, M. A. (FF MU v Brně) a paní Mgr. Lucie Procházková (VÚP Praha).
 

Třetí externí evaluace (27. 05. 2010). Učitel + tři žáci. Evaluaci provedli: pan Mgr. Jan Trnka (NAEP v Praze) a paní Mgr. Miroslava Drahotová (MŠMT ČR v Praze). Evaluace proběhla za účasti ředitele ZUŠ Tišnov pana Mgr. Tomáše Zouhara.
 

Průkopnický ráz výuky CLIL na škole konstatovala řada odborníků, mezi nimi Dr. Claudine Brohy (Švýcarsko), Keith Kelly (Spojené království) a Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc. (Česká republika).
 

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!