Konference

Pedagogicko-výzkumná konference v Ústí nad Labem. A co my?

Autor:
MgA. Zdeněk Vašíček, Ph. D.

V severočeském krajském městě se pod záštitou rektora tamní Univerzity Jana Evangelisty Purkyně ve dnech 5.-7. září 2023 uskutečnila 31. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu (dále jen „ČAPV“). Její letošní název byl „Pedagogický výzkum a proměny vzdělávání“. Lze říci, že vzdělávání se proměňuje spolu s proměnami společnosti a pedagogický výzkum jako – stručně řečeno – sledování, zaznamenávání a vyhodnocování vybraných vzdělávacích činitelů má ověřit, zda proměna probíhá tak, jak by měla, či nikoli. V devíti sekcích konference byly výzkumně řešeny nejrůznější otázky, namátkou žákovská motivace, zvládání učiva, postoje rodičů k výuce, ale také třeba využití moderních technických prostředků. Rád jsem jako dlouholetý člen ČAPV přijal pozvánku na tuto konferenci a zúčastnil se zde aktivně takzvané posterové čili „plakátové“ sekce. Stalo se tak samozřejmě až na základě standardního a ve výsledcích úspěšného recenzního řízení, jinak to ani nejde. Moje téma znělo „Předmět >hra na klavír jako CLIL<: Replikace na Základní umělecké škole Tišnov“. Souviselo s aktuálním tématem vzdělávání, což je celkové hodnocení či – chcete-li akademičtěji – komplexní evaluace. A s ní spojená revize rámcového i školního vzdělávacího programu. Zaznělo-li hned v úvodní plenární přednášce konference, že pedagogický výzkum má dosud značné rezervy v (ne)spolupráci mezi školami základními a vysokými (i obráceně), pokusme se to v rámci našich vlastních evaluací a revizí – třeba právě v CLIL – konečně změnit!

Soubory ke stažení

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!