Ročníkový klavírní recitál Hany Bartoňkové

Ve čtvrtek 14. května 2015 v Koncertním sále ZUŠ Tišnov si na své konto připsala (první) ročníkový klavírní recitál Hana Bartoňková, žákyně 2. ročníku I. stupně ze třídy učitele Zdeňka Vašíčka. Nemnohé žákyně školy, které zde dosud měly recitál, svým věkem osm let předběhla.

Recitálový program Haničky zahrnul 10 skladeb hudebního klasicismu. Výběr právě tohoto hudebního slohu nebyl náhodný. Klavír tehdy totiž zcela nahradil svým významem varhany v jejich dosavadní výsostné pozici "královského nástroje". Jména skladatelů - van Beethoven, Clementi, Diabelli, Haydn, Hummel, Koželuh a Vaňhal - zůstanou Haničce v paměti jistě ještě dlouho. Vždyť některé ze skladeb nacvičovala a postupně "pilovala" skoro celý školní rok! Hanička si zahrála nejen sólově, ale také čtyřručně v partech PRIMO. S Haničkou spolupracovala její starší sestra Anežka, žákyně 2. ročníku II. stupně ze třídy téhož učitele, v partech SECONDO. Anežka měla recitály už tři, pokaždé s jiným programem. Uvidíme, zda se Hanička časem pokusí svou sestru počtem recitálů dohnat.

Průvodního slova, které sestavil učitel, se ujali sourozenci Adriana a Richard Nečasovi, žáci Literárně dramatického oboru ZUŠ Tišnov pod vedením učitelky MgA. Berit Hönigové. Mezioborová spolupráce na škole opět přinesla své ovoce.

Haničko, vítej v "Klubu recitálistů"! Gratulujeme!

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!