Třetí klavírní recitál Anežky Bartoňkové

Žáci Základní umělecké školy Tišnov vystupují na besídkách i koncertech všeho druhu. Méně běžné jsou jejich koncertní recitály. V pátek 24. ledna 2014 v Koncertním sále ZUŠ Tišnov si na své konto připsala třetí klavírní recitál Anežka Bartoňková, žákyně 1. ročníku II. stupně ze třídy učitele Zdeňka Vašíčka. Na prvním recitálu jí bylo 10, na druhém 12 a na tomto třetím 14 let. Počtem recitálů v Hudebním oboru ZUŠ Tišnov znovu obhájila své postavení recitálové průkopnice.

Anežčin program zahrnul všechny velké hudební epochy, které lze spojit s klavírem. Hudbu baroka zde zastupoval Bach (BWV 855). Hudbu klasicismu Haydn (úplná sonáta Hob. XVI:23), Dušek a Koželuh. Hudbu romantismu Chopin (preludia č. 4 a 20), Schumann a Smetana. Hudbu dvacátého století reprezentovala díla Janáčka a Vřešťála. Anežka hrála hlavně sólově, ale též s učitelem na čtyři ruce (Koželuh).

Svůj recitál Anežka plánovala už před letními prázdninami 2013. Zlomený malíček na pravé ruce jí samozřejmě udělal čáru přes rozpočet. "To je konec!", řekl by leckdo a vzdal to. Ne tak Anežka, byť vyléčení malíčku a nová recitálová příprava si vyžádaly dalšího více než půl roku. Takový přístup budiž vzpruhou pro ostatní žáky se zlomenými malíčky, předloktími atd. (V mé třídě už jich bylo kolem pěti, hlavně v důsledku sportování. Známé pořekadlo ovšem zní "Sportem ke zdraví!" či tak nějak, není-liž pravda? :-)

Celkem deset skladeb (přesněji: čtrnáct "vět") trvalo 45 minut, s průvodním slovem 60 minut. Skoro všechna opakování ("repetice") byla záměrně zrušena, aby trvání nevzrostlo ještě o polovinu. Průvodního slova, které sestavil učitel klavíru, se s přehledem a noblesou ujaly Saša Floriánová a Anna Klugerová, žákyně Literárně dramatického oboru školy pod vedením učitelky MgA. Berit Hönigové. Mezioborová spolupráce přináší své žádoucí ovoce.

Říká se: "Třikrát a dost!" U Anežky, pokud jde o recitály, to možná neplatí. Tři klavírní recitály (druhý s novým repertoárem a třetí s novým z rozhodující části) jsou ovšem již teď "laťkou", kterou se na ZUŠ Tišnov nepodaří zvládnout každému. Pověstná "brázda" v dějinách školy je tímto vyryta.

Gratulujeme!

Soubory ke stažení

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!