Ročníkový klavírní recitál Jiřího Pokorného

Klavírista Jiří Pokorný, žák Hudebního oboru ZUŠ Tišnov (6/I) ze třídy učitele Zdeňka Vašíčka, odehrál v úterý 3. května 2016 svůj (první) klavírní recitál. Devět skladeb, z nich sedm sólově a dvě na čtyři ruce s učitelem, zahrnulo s jedinou výjimkou (Johann Sebastian Bach) výběrovou autorskou tvorbu z období hudebního klasicismu (Jiří Antonín Benda, Muzio Clementi, František Xaver Dušek, Leopold Koželuh, Wolfgang Amadeus Mozart, Daniel Gottlieb Steibelt, Jan Křtitel Vaňhal).

Žáci naší školy běžně vystupují na besídkách i koncertech všeho druhu. Už méně běžné jsou jejich koncertní recitály. Uvažuje se o nich obvykle u absolventů po sedmi či jedenácti letech studia. Svůj recitálový program si Jiří mohl připravit proto, že pilně cvičil a veřejně vystupoval. Ani větší akce ho už nemohla nijak zaskočit. S recitálem počítal dříve či později tak jako tak. Doporučení pro žáky hudebního oboru naší školy by tudíž mohlo znít: konejte stejně či podobně - s vizí!

Dovést celoroční přípravu recitálu až ke zdárnému konci by nebylo možné bez úzké spolupráce s rodinou Jiřího. Za to jí náleží velké a upřímné poděkování! Průvodního slova recitálu, které napsal učitel klavíru, se úspěšně zhostili žáci Dorotea Pokorná a Lukáš Čtveráček (oba 5/I) z Literárně dramatického oboru ZUŠ Tišnov ze třídy paní učitelky MgA. Berit Hönigové. Mezioborovou spolupráci na škole si tudíž lze i nadále jen pochvalovat.

Chceš studovat na ZUŠ Tišnov?

Rádi vás vezmeme mezi sebe
Studuj u nás!